Bp 479 cz

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search

Detekce překážek pomocí LiDARu a předcházení kolizním situacím

Autor: Předota Jan

Bakalářské práce 2016

Stáhnout práci v PDF


Tato práce se zabývá problematikou scanování neznámého okolního prostředí pomocí LiDARu, vytvářením mračen bodů a OctoMap, detekcí nových statických překážek a úpravou plánovacích algoritmů pro vyhýbání se těmto překážkám. Při tom také popisuje konstrukci pozemního bezpilotního vozidla a integraci potřebných senzorů na toto vozidlo.Bp 2016 predota jan.pdf
P 2016 predota jan.pdf