Bp 470 cz

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search

Software pro sběr a zpracování dat z mnoha-kanálového scintilačního detektoru

Autor: Kalousek Jiří

Bakalářské práce 2016

Stáhnout práci v PDF


Úkolem této bakalářské práce je návrh a realizace softwarového nástroje pro studium anti-neutrina. V úvodní části této práce je zdokumentována stávající realizace hardwaru, kterým je modulární systém s A/D převodníky se vzorkovací rychlostí 100 MSPS. Toto zařízení slouží pro sběr dat z mnohakanálového scintilačního detektoru pro studium reakcí anti-neutrina. V hlavní části práce je popsán návrh a implementace softwaru pro ovládání zdokumentovaného hardwarového zařízení a vizualizaci pořízených dat. Výsledný software byl napsán v jazyce Java s využitím knihovny pro komunikaci s FTDI čipem, převádějícím USB komunikaci na komunikaci po paralelní sběrnici. Uživateli je umožněno pohodlné ovládání celého systému i jeho částí. Data přijatá ze systému mohou být softwarem dále zpracována a uložena do souborů pro pozdější analýzu.Bp 2016 kalousek jiri.pdf
P 2016 kalousek jiri.pdf