Bp 457 cz

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search

Simulátor MIPS procesoru

Autor: Hývl David

Bakalářské práce 2016

Stáhnout práci v PDF

Prvním cílem této práce je navrhnout a realizovat simulátor MIPS procesoru včetně grafického uživatelského rozhraní pro potřeby předmětu A0B36APO. Tento simulátor usnadní studentům pochopení činnosti tohoto procesoru a je názornou pomůckou během jejich studia. Simulátor studentům umožní navrhnout vlastní program v assembler kódu, který je možno dále nahrát do vizualizační části programu, kde je tento kód simulován. Dalším cílem této práce je zpracovat porovnání současných MIPS simulátorů a identifikovat jejich výhody a nevýhody. Funkčnost navrženého simulátoru byla ověřena na referenčním assemblerovském souboru.Bp 2016 hyvl david.pdf
P 2016 hyvl david.pdf