Bp 475 cz

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search

Řízení pohonů v FPGA

Autor: Novák Ondřej

Bakalářské práce 2016

Stáhnout práci v PDF


Tato práce se zabývá implementací platformy pro zařízení typu IO-Device v síti PROFINET na FPGA. Úkolem zařízení je komutace a řízení jednoho nebo více BLDC motorů. Řízení motoru je realizováno v hardware, komunikace v síti PROFINET v programu na Nios II procesoru. Pro komunikaci je využita implementace protokolu PROFINET od společnosti Softing Industrial Automation GmbH, která dodává knihovnu pro komunikaci (nejen) v síti PROFINET spolu s ukázkovou aplikací, ze které projekt vychází.Bp 2016 novak ondrej.pdf
P 2016 novak ondrej.pdf