Bp 481 cz

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search

Konstrukce 3D mračen bodů použitím technologie LiDAR

Autor: Trafina Tomáš

Bakalářské práce 2016

Stáhnout práci v PDF


Cílem této práce byl vývoj uceleného systému, který zajistí komunikaci mezi senzory LiDAR, IMU a GPS, následně provede nezbytné matematické operace nad změřenými hodnotami a zkonstruuje 3D mapu použitím technologie mračen bodů. Neopomenutelným cílem práce je také redukce nepřesností a chyb nad změřenými daty. Pro ověření funkce byl použitý hardware instalován na UGV, v budoucnu bude přesunut na UAV. Po shledání funkčnosti komunikačních prokolů a výpočetních algoritmů, byly pomocí tohoto vozidla naměřeny testovací záznamy. Pro získání precizních výsledků bylo nakonec nutné analyzovat zkušební data a provést dodatečné kalibrace senzorů a korekce výpočtů. Tento systém podporuje automatizaci v měření a mapování krajiny i zastavěných oblastí. Velmi urychluje proces vytváření datových podkladů pro softwarové aplikace, které jsou schopny rozpoznat obsah map, zpracovat ho a poskytnout tak koncovému uživateli relevantní soubor informací o prozkoumané oblasti.Bp 2016 trafina tomas.pdf
P 2016 trafina tomas.pdf