Bp 464 cz

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search

Propojení senzoru Kinect na průmyslového robota

Autor: Dastych Lukáš

Bakalářské práce 2016

Stáhnout práci v PDF


Tato práce pojednává o propojení obrazového senzoru Kinect s průmyslovým robotickým manipulátorem tak, aby robot prováděl pohyb předváděný osobou před senzorem Kinect. Cílem této práce bylo navrhnout vhodný způsob přenášení dat ze senzoru Kinect do řídicího systému robota a v návaznosti na to vytvořit robotický program, který bude vykonávat pohyb přes body zadané souřadnicemi pomocí senzoru Kinect. Jako nejvhodnější způsob přenášení dat byla zvolena síť Ethernet. V řídicím systému robota byl využit doplněk KUKA Ethernet KRL pro řízení komunikace a vykonávání pohybu. Výsledkem této práce je plně funkční demonstrační aplikace spojující obrazový senzor Kinect, externí PC, řídicí systém robota, nadřazené PLC a vizualizační operátorský panel.Bp 2016 dastych lukas.pdf
P 2016 dastych lukas.pdf