Bp 467 cz

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search

Návrh fyzikálního modelu s moderními řídicími prostředky

Autor: Froněk Tomáš

Bakalářské práce 2016

Stáhnout práci v PDF


Tato prace popisuje výrobu a programování 3DOF RPS platormy jak školního modelu pro výuku automatizace a průmyslového řízení. Zpětnovazební smyčka je realizována pomocí průmyslové kamery a model je řízen standardním PLC. Všechny části modelu stojí na standardních průmyslových komponentách.Bp 2016 fronek tomas.pdf
P 2016 fronek tomas.pdf