Bp 478 cz

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search

Navigace v budovách

Autor: Průcha Martin

Bakalářské práce 2016

Stáhnout práci v PDF


Tato práce se zabývá možností realizace snadné navigací lidí (zejména návštěvníků) ve složitých a rozlehlých budovách (například úřady, nemocnice), její realizace za použití technologie NFC a implementací algoritmu pro vyhledávání optimálních cest do zvoleného cíle. Výstupem této práce je demonstrační program pro operační systém MS Windows, umožňující vyhledat v budově místo požadované návštěvníkem, a poté najít k němu vhodnou cestu.Bp 2016 prucha martin.pdf
P 2016 prucha martin.pdf