Bp 488 cz

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search

Aplikační rozhraní pro simulátor MORSE

Autor: Bertl Lukáš

Bakalářské práce 2017

Stáhnout práci v PDF

Práce představuje CCMorse, což je knihovna pro komunikaci se simulátorem, kterou jsem vytvořil. Práce dále popisuje proces vývoje simulačního pro simulátor MORSE. Teze probírá nejprve teorii robotických middleware a robotických simulátorů. Dále obsahuje stručné popisy různých simulátorů, které jsou potom porovnány za účelem simulování mobilních robotů, následované popisem knihovny CCMorse umožňující uživateli psát klientskou applikaci v jazyce C++ za použití rozhraní Player a spustit jí v simulátoru MORSE. Ke konci text popisuje začlenění simulátoru do existujícího systému, ilustruje proces vytvoření simulované reprezentace systému a ukazuje praktické použití knihovny v kurzu zaměřeném na mobilní robotiku. Knihovna CCMorse může být díky své vícevrstvé struktuře použita i k implementaci jiného rozhraní než Player rozhraní a také může být upravena pro podporu dalšího simulátoru mimo MORSE.