Bakalářské práce 2017

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search

Seznam bakalářských prací pro rok 2017

Poř. číslo Autor Práce English title Jiné
487 Bednář Jan Extrakce parametrů cyklodopravní sítě z dat ze senzorů mobilního telefonu Bicycle Transport Network Parameters Extraction Based on Mobile Phone Sensors Bp_487_cz Bp_487_en Posudky
488 Bertl Lukáš Aplikační rozhraní pro simulátor MORSE An application programming interface for the MORSE simulator Bp_488_cz Bp_488_en Posudky
489 Ignjatović Miodrag Využití levných senzorů pro autonomní kolony Platooning with Low-Cost Sensors Bp_489_cz Bp_489_en Posudky
490 Bukovský Daniel Kolmo startující UAV samokřídlo Vertical take-off and landing small UAV Bp_490_cz Bp_490_en Posudky
491 Cezner Petr Optimalizace robotických trajektorií Robotic Trajectory Optimization Bp_491_cz Bp_491_en Posudky
492 Do Loi Reinforcement learning pro řízení dynamických systémů Reinforcement learning for control of dynamical systems Bp_492_cz Bp_492_en Posudky
493 Gabriel Michal Mobilní záznamová jednotka Mobile Acquisition Unit Mobile Acquisition Unit Bp_493_cz Bp_493_en Posudky
494 Jirků Michal Pokročilé metody lokalizace pozemních robotů za pomoci WiFi signálu Advanced localization methods for ground robots using WiFi signals Bp_494_cz Bp_494_en Posudky
495 Klapálek Jaroslav Vzduchová levitace dvou ping-pongových míčků Air levitation of two ping-pong balls Bp_495_cz Bp_495_en Posudky
496 Obrusník Vít Návrh platformy pro textové RPG hry pro zrakově postižené Development of online platform for board games for blind users Bp_496_cz Bp_496_en Posudky
497 Pavelka Lukáš Aktivní systém pro detekci kovových předmětů Active metal detector system Bp_497_cz Bp_497_en Posudky
498 Polák Adam Návrh a výroba řiditelných injekčních pump pro mikrofluidiku Design and Fabrication of Controllable Syringe Pumps for Microfluidics Bp_498_cz Bp_498_en Posudky
499 Řeháček Denis Development of games for blind users Development of games for blind users Bp_499_cz Bp_499_en Posudky
500 Sedláček Zbyšek Návrh on-line platformy pro hraní deskových her pro slepé uživatele Development of online platform for board games for blind users Bp_500_cz Bp_500_en Posudky
501 Sklář Daniel Platforma pro správu a sdílení projektů Project management and sharing platform Bp_501_cz Bp_501_en Posudky
502 Srna Jakub Využití business intelligence principů pro zpracování energetických dat Utilization of business intelligence principles for energy data processing Bp_502_cz Bp_502_en Posudky
503 Staněk Michal Automatické generování kódu palubních regulátorů pro kolonu autodráhových autíček Automatic code generation for an onboard controller for a slot car within a vehicular platoon Bp_503_cz Bp_503_en Posudky
504 Štec Richard Testování vlastností umělého svalu z EAP Testing of EAP Artificial Muscle Properties Bp_504_cz Bp_504_en Posudky
505 Štercl Jan Protikolizní systém pro robotickou helikoptéru Robotic helicopter anti-collision system Bp_505_cz Bp_505_en Posudky
506 Troller Milan Praktický OCR systém založený na moderních neuronových sítích Practical OCR system based on state of art neural networks Bp_506_cz Bp_506_en Posudky
507 Wernisch Šimon Využití bezdrátové komunikace při distribuovaném řízení kolon autodráhových autíček Wireless networking for distributed control of platoons of slotcars Bp_507_cz Bp_507_en Posudky
508 Zubková Natálie Implementace seriózní hry pro edukaci dětí v diabetes mellitus typ I Implementation of serious game to support children's education in diabetes mellitus I Bp_508_cz Bp_508_en Posudky
509 Urválek Michal Využití robota LEGO MINDSTORMS ve výuce - návrh soutěžních úloh Usage of the Lego Mindstorms Robots in education - design of the competition tasks Bp_509_cz Bp_509_en Posudky