Bp 509 cz

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search

Využití robota LEGO MINDSTORMS ve výuce - návrh soutěžních úloh

Autor: Urválek Michal

Bakalářské práce 2017


Stáhnout práci v PDF


Tato bakalářská práce se zabývá návrhem dvou soutěžních úloh s využitím stavebnice LEGO Mindstorms. Tyto úlohy mohou být použity jako zadání Robosoutěže a v rámci předmětu B3B35RO Roboti, který spadá do studijního programu Kybernetika a robotika. Zabývá se vybavením stavebnice LEGO Mindstorms NXT. Dále popisuje zadání a možnost řešení první úlohy sledování černé čáry a druhé úlohy střelnice. Závěrečná část se věnuje přípravě podkladů k webovým stránkám, které budou přidány k existujícím stránkám předmětu.