Bp 487 cz

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search

Extrakce parametrů cyklodopravní sítě z dat ze senzorů mobilního telefonu

Autor: Bednář Jan

Bakalářské práce 2017

Stáhnout práci v PDF

Cílem této práce je vytvořit model neuronové sítě, který umožní identifikovat povrch (vybranou množinu povrchů) pomocí senzorů mobilního telefonu. Tento problém jsem řešil hlavně pomocí akcelerometru. Naměřená data jsem použil pro učení modelu neuronové sítě, který po naučení předpovídá projetý povrch. Podařilo se mi vytvořit model, který předpovídá povrch s úspěšností 81,7%. Tento model je nastaven na: 60 LSTMs, 200 záznamů na sekvenci, 50 ms vzorkovací frekvence. Výsledky této práce ukazují, že je možné pomocí mobilních senzorů s relativně dobrou úspěšností analyzovat povrch, po kterém cyklista jede. To může pomoci ke zmapování povrchů, po kterých cyklisté ve městě jezdí a zlepšit tak rozmanitost nabízených variant trasy.