Bp 75 cz

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search

Inverzní kyvadlo

Autor: Tomáš Bulánek

Bakalářské práce 2007

Stáhnout práci v PDF

Tato bakalářská práce se zabývá připojením modelu inverzního kyvadla v učebně K26 k počítači. První část je zaměřena na popis modelu a jeho původní zapojení. Druhá část obsahuje popis nynějšího zapojení a jeho změnu oproti původnímu.

Bp 2007 bulanek tomas.pdf