Bp 77 cz

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search

Bezpečnostní funkce pro Simatic S7 300

Autor: Luboš Kubíček

Bakalářské práce 2007

Stáhnout práci v PDF

Cílem práce bylo seznámit se s programovatelnými logickými automaty(PLC) řady Simatic S7 300. Na tomto systému se seznámit s programováním PLC S7 300 pomocí software STEP 7. Dále nastudovat bezpečnostní funkce používané těmito PLC. A na základě zjištěných informací demonstrovat použití knihovny bezpečnostních funkcí na PLC S7 315F- 2DP a bezpečných zařízeních připojených pomocí Profibus DP. Práce by měla čtenáři poskytnout informace o bezpečnostním systému a některých zařízeních, která tento systém využívá.

Bp 2007 kubicek lubos.pdf