Bp 78 cz

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search

Grafické uživatelské rozhraní optimalizačního nástroje

Autor: Michal Orlík

Bakalářské práce 2007

Stáhnout práci v PDF

Problematika optimálního balení je studována katedrou řídicí techniky ČVUT-FEL v Praze. Aby bylo možné představit výsledky optimalizačních algoritmů uživatelům, byl v rámci této práce implementován GUI (Grafické uživatelské rozhraní), které výstup takových algoritmů vizualizuje. Návrh a implementace optimalizačního algoritmu není úkolem této práce. Předpokládá se, že optimalizační algoritmus bude spuštěn na výkonném výpočetním serveru, zatímco zde popisované GUI na průmyslových konzolách. Tomu také odpovídá ovládání GUI.

Program je napsán v jazyce C# a pro zobrazování využívá technologii Direct X, konkrétně Direct3D. Transporting Assistant uživateli umožňuje mimo jiné pracovat s kontejnery, načítat zboží a po setřídění optimalizačním algoritmem ho zobrazit v interaktivním zobrazení. Je možné scénu otáčet, přibližovat, přidávat a odebírat zboží nebo pouštět automatické nakládání a to pomocí klávesnice a myši. Tím program napomáhá uživateli s nakládáním a organizací zboží v kontejneru.

Bp 2007 orlik michal.pdf