Bp 79 cz

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search

Digitální syntéza výstražných zvukových signálů

Autor: Tomáš Sosna

Bakalářské práce 2007

Stáhnout práci v PDF

Cílem této bakalářské práce je vytvoření programového modulu určeného k digitální syntéze výstražných zvukových signálů v prostředí jazyka C#.NET. Nejprve bude mou snahou přiblížit čtenáři jednotlivé metody zvukové syntézy a funkci syntezátoru. Poté vhodně navrhnout programový modul, který bude umožňovat, jak vlastní návrh algoritmu syntézy, tak bude obsahovat již vytvořené algoritmy vhodné právě pro tvorbu výstražných signálů.

Bp 2007 sosna tomas.pdf