Bp 82 cz

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search

Simulátor dopravy v dálničních tunelech

Autor: Samuel Privara

Bakalářské práce 2007

Stáhnout práci v PDF

Tato práce popisuje nejznámější a nejpouužívanější algoritmy pro simulaci silniční dopravy. Popisuje výhody a nevýhody každé z použitých metod a pokouší se vybrat nejvhodnější pro správnou implementaci řízení dopravy v silničním tunelu.

Vybraná metoda je rozvinutá do vhodné formy a implementovaná v jazyce C# platformy .NET. Vyvinutý program, Trenažer Tunelu, má přátelské prostředí s možností modelování libovolné dálnice a do budoucna je připraven k rozšíření o modelování proudění vzduchu.


Bp 2007 privara samuel.pdf