Bp 86 cz

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search

GSM brána pro domácí automatizaci

Autor: Michal Křesťan

Bakalářské práce 2007

Stáhnout práci v PDF

Tématem této bakalářské práce je návrh a realizace zařízení pro přenos zpráv z zabezpečovací ústředny EZS pomocí sítě GSM. Práce se zabývá hardwarovým řešením, ale i návrhem základního softwaru. Hardware byl navržen s ohledem na požadavky v systémech EZS, aby umožňoval přenos nejčastěji využívaným protokolem Contact ID. Dále byla GSM brána doplněna o možnost využití jako běžného telefonu a ovládání vstupů a výstupů pomocí SMS zpráv. Brána je také doplněna funkcí, umožňující přehrát předem definované hlasové zprávy, které je možné předat na zvolená telefonní čísla v případě aktivace vybrané události.


Bp 2007 krestan michal.pdf