Bp 88 cz

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search

Jednotka vstupu pro systém domácí automatizace

Autor: Miloš Okrouhlý

Bakalářské práce 2007

Stáhnout práci v PDF

Cílem projektu bylo navrhnout a oživit vstupní jednotku, která je schopna detekovat na jednom vodici stavy až čtyřech spínaču pomocí pasivních součástek. Informace o stisku konkrétních spínaču musí být signalizována pomocí několika LED diod a dále poslána po sběrnicovém systému nadřazené řídící jednotce. Jádrem jednotky je mikropočítač Atmel ATmega64, který ovládá nekolik základních integrovaných obvodu pro zajištení požadované funkce. Pro komunikaci s řídící jednotkou lze volit mezi standardy CAN a RS-485. Softwarové řešení bylo realizováno nízkoúrovnovým programovacím jazykem C. Prototyp vstupní jednotky vykazoval vysokou stabilitu a odolnost proti kolísání napájecího napětí.


Bp 2007 okrouhly milos.pdf