Bp 91 cz

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search

Hybridní systém generování metadat pro výukové objekty

Autor: Blanka Setíkovská

Bakalářské práce 2007

Stáhnout práci v PDF

Práce pojednává o standardech v oblasti e‐learningu a o metadatech a jejich vyhledávání. Naleznete zde jak úvod do problematiky metadat v e‐learningu, tak i obecnou charakteristiku metadat a jejich formáty. V oblasti e‐learningu existuje několik organizací, které se zabývají tvorbou standardů/specifikací a podporou rozvoje e‐learningu. Uvedeny jsou nejdůležitější z nich (IMS, IEEE, ADL) a jejich hlavní příspěvky v oblasti e‐learningu. Větší pozornost je věnována standardu IEEE Standard for Learning Object Meta‐Data Scheme (LOM).

Specifikuje 79 metadatových elementů potřebných pro plný popis vzdělávacího objektu. Elementy lze rozdělit do tří skupin, a to na elementy, které mohou být doplněny automaticky programem, elementy, které se vybírají ze seznamu hodnot, a elementy, které musí být doplněny autorem metadat. Práci při vyplňování metadat mohou usnadnit některé programy. V rámci práce byl vytvořen program na hybridní generování metadat, jehož popis je zde uveden.


Bp 2007 setikovska blanka.pdf