Bp 92 cz

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search

Paralelní algoritmus pro rozvrhování činnosti přepravníku materiálu

Autor: Michal Smola

Bakalářské práce 2007

Stáhnout práci v PDF

Cílem této práce je vyzkoušet dosud vytvořené sériové algoritmy pro rozvrhování činnosti přepravníku materiálu, návrh paralelního algoritmu řešící tento problém a jeho plementace v jazyku C s využitím MPI (message passing interface). Součástí práce je i vyhodnocení zrychlení paralelního algoritmu oproti algoritmu sériovému.


Bp 2007 smola michal.pdf