Bp 93 cz

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search

Systém rotačního inverzního kyvadla

Autor: Bohumír Baier

Bakalářské práce 2007

Stáhnout práci v PDF

Tato práce se zabývá identifikací a následným řízením systému rotačního inverzního kyvadla. Systém se popíše matematicky a jeho parametry se dopočítají s identifikace systému. Kompletní nelineární schéma se linearizuje. A výsledný přenos se použije pro návrh regulátoru. Systém je řízen pomocí regulátorů v dolní poloze kyvadla. Pro motor regulátor PD, P a pro kyvadlo regulátor PD. V horní nestabilní poloze kyvadla je řízen pomocí vhodně zapojených regulátorů PD motoru a kyvadla.


Bp 2007 baier bohumir.pdf