Bp 94 cz

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search

Rozšíření modelu rybí farmy

Autor: Jan Baláš

Bakalářské práce 2007

Stáhnout práci v PDF

Cílem této práce je navrhnout a realizovat rozšíření existujícího modelu automatizované rybí farmy, které spočívá ve vytvoření hardwarově nenáročného uživatelského prostředí pro řídicí program. Aplikace funguje na operačním systému Linux a mohla by být doplněna o ovládání pomocí dotykového displeje. Pro realizaci bylo užito programovacího jazyka C a knihoven ncurses a ORTE.


Bp 2007 balas jan.pdf