Bp 99 cz

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search

Simulátor LVDT senzoru

Autor: Jan Černý

Bakalářské práce 2007

Stáhnout práci v PDF

Tato práce popisuje návrh a implementaci simulátoru LVDT senzoru polohy. Simulátor bude využíván firmou AERO Vodochody jako soucást testovací platformy rídícího systému letounu v uzavrené smycce. Zarízení simuluje chování reálného LVDT senzoru, který sleduje velikost síly v rízení letounu. Simulace je realizována speciálním elektrickým obvodem, který je rízen pomocí mikroprocesoru. Simulátor komunikuje s nadrízeným pocítacem pres sbernici CAN. Zarízení disponuje uživatelským rozhraním umožnujícím jeho konfiguraci a použití i mimo zmínený testovací systém. Práce obsahuje manuál a technickou dokumentaci k vytvorenému simulátoru.


Bp 2007 cerny jan.pdf