CRM - konfigurace DRBD

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search

DRBD je služba která může běžet pouze na dvou nodech.

Minimální požadavky pro použití DRBD

 • synchronní cluster o dvou nodech
 • asynchronní cluster musí mít minimálně dva nody identické na úrovni zařízení

Konfigurace v prostředí synchronního clusteru

Výchozí premisa: nod který je nedostupný může být nahrazen jiným

Pro administraci DRBD zdrojů je doporučeno používat agenta od Linbitu, což je firma, která stojí za vývojem DRBD.

Poznámka Ve standardní instalaci lze nalézt, kromě agenta od Linbitu, také zastaralého agenta ocf:heartbeat:drbd, který se používal v době, kdy nebylo možné sestavit cluster z více než dvou nodů. Jeho použití se důrazně nedoporučuje!

Vytvoření DRBD zdroje

Poznámka
nod-2 (DATASERVER) :~# crm configure
crm(live)configure# primitive DRBD ocf:linbit:drbd \ 
> params drbd_resource=drbd_virtuals \
> op monitor role=Master interval=59s timeout=30s \
> op monitor role=Slave interval=60s timeout=30s
crm(live)configure# ms msDRBD DRBD \
> meta clone-max=2 notify=true master-max=2 globally-unique=false target-role=stopped
crm(live)configure# property stonith-enabled=false
crm(live)configure# commit

DRBD zdroj v asynchronním clusteru

Poznámka
crm(live)# status
============
Last updated: Thu Nov 24 11:37:26 2011
Last change: Thu Nov 24 11:37:24 2011 via cibadmin on nod-2
Stack: openais
Current DC: nod-2 - partition with quorum
Version: 1.1.6-9971ebba4494012a93c03b40a2c58ec0eb60f50c
4 Nodes configured, 4 expected votes
2 Resources configured.
============

Online: [ nod-2 nod-1 nod-4 nod-3 ]

 Master/Slave Set: msDRBD [DRBD]
   DRBD:1	(ocf::linbit:drbd):	Slave nod-3 (unmanaged) FAILED
   Masters: [ nod-1 ]

Failed actions:
  DRBD:1_stop_0 (node=nod-3, call=24, rc=5, status=complete): not installed

Zastavení msDRBD zdroje, "vyčištění" a "přišpendlení" k datovým nodům nod-1 a nod-2

Poznámka
crm(live)# resource stop msDRBD
crm(live)# resource cleanup msDRBD
...
crm(live)configure# location pin-msDRBD msDRBD \
> rule $id="pin-msDRBD-rule" -inf: #uname ne nod-1 and #uname ne nod-2
crm(live)configure# commit
...
crm(live)configure# cd

Opětovné spuštění zdroje msDRBD

Poznámka
crm(live)# resource start msDRBD
crm(live)# status
============
Last updated: Thu Nov 24 12:22:24 2011
Last change: Thu Nov 24 12:22:17 2011 via cibadmin on nod-2
Stack: openais
Current DC: nod-2 - partition with quorum
Version: 1.1.6-9971ebba4494012a93c03b40a2c58ec0eb60f50c
4 Nodes configured, 4 expected votes
2 Resources configured.
============

Online: [ nod-2 nod-1 nod-4 nod-3 ]

 Master/Slave Set: msDRBD [DRBD]
   Masters: [ nod-1 nod-2 ]
crm(live)# quit

Kontrola stavu DRBD

Poznámka
nod-2 (DATASERVER) :~# cat /proc/drbd 
version: 8.3.11 (api:88/proto:86-96)
srcversion: 2D876214BAAD53B31ADC1D6 

 1: cs:StandAlone ro:Primary/Unknown ds:UpToDate/DUnknown  r-----
  ns:0 nr:0 dw:0 dr:664 al:0 bm:0 lo:0 pe:0 ua:0 ap:0 ep:1 wo:f oos:0
nod-2 (DATASERVER) :~# /etc/init.d/corosync stop
nod-2 (DATASERVER) :~# /etc/init.d/corosync start
nod-2 (DATASERVER) :~# cat /proc/drbd 
version: 8.3.11 (api:88/proto:86-96)
srcversion: 2D876214BAAD53B31ADC1D6 

 1: cs:Connected ro:Primary/Primary ds:UpToDate/UpToDate C r-----
  ns:0 nr:0 dw:0 dr:664 al:0 bm:0 lo:0 pe:0 ua:0 ap:0 ep:1 wo:f oos:0
nod-2 (DATASERVER) :~#