CRM - konfigurace IP adresy

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search

Stroje v hypotetické VLAN 40 komunikují na síťovém segmentu 192.168.40.x. Síťové rozhraní nfs-k400, přes které bude NFS server nabízet sdílené adresáře strojům v rámci této VLAN je vytvořeno na každém z datových strojů, ale IP adresu může mít nastavenou pouze na tom stroji na kterém NFS server aktuálně běží.

V rámci Peanuts je spuštění NFS serveru navázáno na spuštění skupiny tzv. "stěhovavých" IP adres s názvem ip. Tato skupina sdružuje zdroje, které mají pravidlem col-ip nařízeno běžet vždy pouze na jednom stroji. Pro síťové rozhraní nfs-k400 je tedy zapotřebí nejprve vytvořit nový zdroj k400-ip a ten pak přidat do skupiny ip a pravidla col-ip.

Pokud skupina ip zrovna běží, tak Pacemaker nakonfigurovanou adresu nahodí na aktuálním NFS serveru ihned po odeslání ověřené konfigurace.

Vytvoření zdroje k400-ip[edit]

Poznámka
crm(live)configure# primitive k400-ip ocf:heartbeat:IPaddr2 \
	params ip="192.168.40.3" nic="nfs-k400" cidr_netmask="24" \
	op monitor interval="10s"

Přidání k400-ip do skupiny ip[edit]

Poznámka
-group ip peanuts-ip k9-ip k2-ip public-ip k328-ip \
-        meta target-role="Started" is-managed="true"
+group ip peanuts-ip k9-ip k2-ip public-ip k328-ip k400-ip \
+        meta target-role="Started" is-managed="true"

Přidání k400-ip do pravidla col-ip[edit]

Poznámka
-colocation col-ip inf: peanuts-ip k9-ip k2-ip public-ip k328-ip
+colocation col-ip inf: peanuts-ip k9-ip k2-ip public-ip k328-ip k400-ip

Ověření a uložení provedených změn[edit]

Poznámka
crm(live)configure# verify
crm(live)configure# commit
crm(live)configure# quit