CRM - konfigurace distcc

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search

Pro využití výpočetního potenciálu většího počtu strojů při kompilaci existuje utilita distcc.

Je to démon, který zajišťuje kompilaci bloků kódu, které distribuje mezi klientské nody stroj, na kterém probíhá vlastní sestavení. Tento démon nemusí být běžet trvale, proto lze pro jeho spouštění a zastavování s výhodou využít Pacemaker a LSB agenta lsb:distcc, neboť tato operace u distcc nevyžaduje žádné speciální parametry ani není nutné kontrolovat zda-li klient stále běží nebo ne.

Vytvoření zdroje pro spouštění distcc na všech nodech

Poznámka
crm(live)configure# cd
crm(live)configure# primitive DISTCC lsb:distcc 
crm(live)configure# clone clDISTCC DISTCC
crm(live)configure# commit
crm(live)configure# quit
bye
nod-2 (DATASERVER) :~# crm status
============
Last updated: Mon Nov 28 10:40:53 2011
Last change: Mon Nov 28 10:40:40 2011 via cibadmin on nod-2
Stack: openais
Current DC: nod-4 - partition with quorum
Version: 1.1.6-9971ebba4494012a93c03b40a2c58ec0eb60f50c
4 Nodes configured, 4 expected votes
14 Resources configured.
============

Online: [ nod-2 nod-1 nod-4 nod-3 ]

 Clone Set: clDISTCC [DISTCC]
     Started: [ lucy patty charlie-brown snoopy ]

nod-2 (DATASERVER) :~#
Poznámka Aby se služba spouštěla současně na všech aktivních nodech, je třeba primitivu DistCC nastavit jako klon. Tím je zajištěno, že spuštění a případné zastavení služby proběhne na všech aktivních nodech současně. U symetrického clusteru se dvěma nody by se dal použít i Master/Slave mod