Disertační práce 2020

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search


Poř. číslo Autor Práce English title Jiné Posudky


70 Tomáš Michálek Mikromanipulace pomocí dielektroforézy: modelování a na optimalizaci v reálném čase založené řízení Micromanipulation Using Dielectrophoresis: Modeling and Real-Time Optimization-Based Control Diz_70_cz Diz_70_en Stéphane Régnier Michael Hughes Antonio Ramos Reyes