Diz 82 cz

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search

Odhad stavu a detekce chyb se sníženou citlivostí chyb na parametry

Autor: Jaroslav Tabaček

Táto dizertačná práca rozširuje teóriu filtrovania so zníženou citlivosťou, tzv. desenzitizované filtrovanie. Desenzitizované filtrovanie je efektívny prístup k odhadovaniu stavu systémov s neurčitými parametrami. Stochastický prístup k redukcii citlivosti, ktorý je popísaný v tejto práci vedie k algoritmu presného desenzitizovaného Kalmanového filtru bez použitia plne odôvodnených predpokladov. Na základe tohto výsledku sú odvodené ďalšie varianty filtru, ktoré sú vhodné pre špecifické prípady použitia. Stochastický prístup taktiež umožňuje priamočiaru analýzu stability odhadu. V tejto práci je desenzitizovaný filter použitý aj spolu s metódou interagujúcich modelov. Touto kombináciou vzniká algoritmus pre detekciu a diagnostiku, ktorý funguje aj so zjednodušenými modelmi. Ďalšie užitočné využitie desenzitizovaného Kalmanového filtru je v algoritmoch pre distribuovaný odhad stavu. V tomto prípade pomáha zlepšiť lokálny odhad tým, že zahrňuje neurčitosť susedných odhadov bez toho aby zvýšil komunikačné zaťaženie siete. Tento prístup je tiež použitý na vytvorenie metódy na distribuovanú detekciu a diagnostiku chýb, ktorá dokáže odhadovať lokálne ale aj globálne chyby v systéme.


Disertační práce 2023