Disertační práce 2023

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search


Poř. číslo Autor Práce English title Jiné Posudky
78 Martin Ron Hledání, učení a detekce vzorů v časových řadách Pattern Discovery, Learning and Detection in Time Series Diz_78_cz Diz_78_en Marcello Pellicciari Bengt Lennartson Nizar Chatti
79 Antonín Novák Rozvrhování s neurčitými dobami zpracování popsanými empirickými distribucemi Scheduling with uncertain processing times given by empirical distributions Diz_79_cz Diz_79_en Dvir Shabtay Marc Uetz Christoph DÜRR
80 Ondřej Benedikt Energeticky efektivní rozvrhování zohledňující stav zdroje: Modelování a optimalizace Energy-aware scheduling with resource state considerations: Modeling and optimization Diz_80_cz Diz_80_en Broos Maenhout Alice Yalaoui Ondřej Čepek
81 Martin Gurtner Distribuovaná optimalizace pro manipulaci s více objekty pomocí tvarování prostorových silových polí Distributed optimization for multi-object manipulation by shaping spatial force fields Diz_81_cz Diz_81_en Aude Bolopion Anders Hansson František Mach
82 Jaroslav Tabaček Odhad stavu a detekce chyb se sníženou citlivostí chyb na parametry State estimation and fault detection with reduced error sensitivity to parameters Diz_82_cz Diz_82_en Fredrik Gustafsson Dušan Krokavec Ondřej Straka
83 Vít Cibulka Metody Koopmanova operátoru a sum-of-squares pro řízení: výpočetní metody a aplikace The Koopman and moment-sum-of-squares approach for control: computational methods and applications Diz_83_cz Diz_83_en Michal Kvasnica Mazen Alamir