Dp 104 cz

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search

Řízení fyzikálních modelů programovatelnými automaty[edit]

Autor: Cepák Milan

Diplomové práce 2003

Stáhnout práci v PDF

104 thesis cz img.gif

Těžiště této práce tvoří zásuvný regulační modul 1771-PD firmy Allen – Bradley. Ten jako součást programovatelného automatu slouží k řízení technologických procesů. Jeho nejvýznamnější schopnost představuje regulace dvou uzavřených smyček najednou. Nezanedbatelná je i množina volitelných vlastností, kterými disponuje. Cíl práce spočívá ve zmapování možností daného modulu a jeho implementaci jako procesního kontroleru při řízení modelů systémů a laboratorních soustav. Regulační systém je navržen prostřednictvím žebříčkové logiky s využitím komunikace prováděné mezi automatem a modulem blokovými přenosy. Celý řídicí obvod je vizualizován a laboratorní model i snímán webovou kamerou.

Dp 2003 cepak milan.pdf