Diplomové práce 2003

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search

Seznam diplomových prací pro rok 2003

Poř. číslo Autor Práce English title Jiné
103 Beneš Libor Předzpracování dokumentů pro WEB Document preprocess for WEB Dp_103_cz Dp_103_en
104 Cepák Milan Řízení fyzikálních modelů programovatelnými automaty Regulation of physical models by programmable logical controllers Dp_104_cz Dp_104_en
105 Deutsch Pavel Řízení mísírny betonových směsí Říkov Control of technologies in the premise Říkov Dp_105_cz Dp_105_en
107 Hlaváč Dušan Přístup ke sběrnici Profibus PA přes Internet Access to industrial bus Profibus PA via Internet Dp_107_cz Dp_107_en
108 Houdek Michal Sběr a zpracování dat průmyslových aplikací Acquisition of data from industrial applications Dp_108_cz Dp_108_en
109 Kalenský František Komunikace pro vestavěné aplikace Communications for embedded systems Dp_109_cz Dp_109_en
110 Klimentová Adéla Rozšíření knihovny firmwareových objektů průmyslového řídicího systému UNICON Extension of library of firmaware elements of industrial control system UNICON Dp_110_cz Dp_110_en
111 Kožnar Jakub Ethernet IP a ControlNet EtherNet/IP and ControlNet Dp_111_cz Dp_111_en
112 Kruczek Aleš Řízení aktivního tlumení pérování automobilu Control of an automotive active suspension Dp_112_cz Dp_112_en
113 Kučera Tomáš Vzdálená výuka v laboratoři řídicích systémů Distance learning at control systems laboratory Dp_113_cz Dp_113_en
114 Langer Martin Grafické prostředí pro návrh fuzzy systémů Graphical interface for design fuzzy systems Dp_114_cz Dp_114_en
115 Musil Miroslav Operační systém reálného času pro automobily Real-time operating system for cars Dp_115_cz Dp_115_en
116 Staněk Petr Návrh optimálního systému pro regulaci teploty Optimal system for regulation of temperature design. Dp_116_cz Dp_116_en
117 Svoboda Luboš Editor Petriho sítí Petri nets editor Dp_117_cz Dp_117_en
118 Svoboda Tomáš Průmyslová automatizace s využitím OPC Process automation using OPC Dp_118_cz Dp_118_en
119 Šišlák David Řízení výtahu Control of elevator Dp_119_cz Dp_119_en
120 Šůcha Přemysl Modul pro průmyslovou komunikaci Industrial communication module Dp_120_cz Dp_120_en
121 Vyštejn Kamil ProfiNet ProfiNet Dp_121_cz Dp_121_en
122 Augustýn Martin Řízení modelu technologického procesu Technological process control Dp_122_cz Dp_122_en
123 Bartosinski Roman Implementace USB Interface pro počítačové periferie Implementation of USB interface for small devices Dp_123_cz Dp_123_en
124 Faust Jiří Vzdálené řízení a monitorování technologického procesu Remote control and monitoring of the technological proces Dp_124_cz Dp_124_en
125 Fibír Tomáš Detekce poruchových stavů dynamických systémů Detection of fault states of dynamic systems Dp_125_cz Dp_125_en
126 Hajduček Ivo Simulace sběrnice Profibus PA Simulation of bus profibus-PA Dp_126_cz Dp_126_en
127 Hofman Miloš Profibus modul pro USB Profibus modul pro USB Dp_127_cz Dp_127_en
128 Jaroš Bernard Návrh bezpečného řízení zhlaví železničních stanic Safety control of railway stations design Dp_128_cz Dp_128_en
129 Jurčík Petr Monitorování sběrnice PROFIBUS-PA přes Bluetooth rozhraní PROFIBUS-PA monitoring with Bluetooth interface Dp_129_cz Dp_129_en
130 Kalenský Martin Kombinovaný vytápěcí systém Multi-heating system Dp_130_cz Dp_130_en
131 Krákora Michal Distribuovaný systém pro řízení v reálném čase Distributed System for Real-Time Control Dp_131_cz Dp_131_en
132 Křivský Radek Záznamník dat pro vlakovou sběrnici WTB Wire train bus data logger Dp_132_cz Dp_132_en
133 Malý Lukáš Aplikace programovatelných obvodů FPGA pro řízení Aplication of programmable arrays FPGA for controlling Dp_133_cz Dp_133_en
134 Novák Ondřej Analýza stability fuzzy systémů Stability Analysis of Fuzzy Systems Dp_134_cz Dp_134_en
135 Pajer Jaroslav Operační systém QNX Operation systém QNX Dp_135_cz Dp_135_en
136 Rosulek Zdeněk Zpracování BibTeX dat BibTeX data processing Dp_136_cz Dp_136_en
137 Sojka Michal Implementace síťového rozhraní Ethernet pro řídicí aplikaci Implementation of Ethernet interface for control applications Dp_137_cz Dp_137_en
138 Vrubel Michal Prostředí pro vzdálenou vizualizaci Software for remote visualization Dp_138_cz Dp_138_en