Dp 127 cz

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search

Profibus modul pro USB[edit]

Autor: Hofman Miloš

Diplomové práce 2003

Stáhnout práci v PDF

127 thesis cz img.gif

Tato diplomová práce se zabývá návrhem komunikačního zařízení, které je vybaveno rozhraními Profibus, RS-232, USB a Ethernet. Jako hlavní komunikační člen se používá mikrořadič Motorola 68360. Důraz je kladen na univerzálnost použití zařízení s přihlédnutím k možnosti rozšíření dalšími moduly.

Ke styku s USB je použit samostatný komunikační řadič, který převádí sériová data z USB na paralelní k procesoru Motorola a naopak. Zbývající periferie pak obsluhuje přes optické oddělovače a budiče sběrnic přímo hlavní mikrořadič.

Softwarová část se zaměřuje na konfiguraci mikrořadiče a komunikačního procesoru, který je jeho součástí (integrovaný na jednom čipu). Základem je zprovoznění kanálu RS-232, který slouží převážně jako terminál k zobrazení důležitých ladicích informací. V závěrečné fázi byly vytvořeny obslužné rutiny kanálu Profibus a spustila se na něm komunikace se stanicí typu slave. Softwarové vybavení je vytvořené tak, aby bylo možné současně komunikovat na více kanálech. To dává možnost provozovat zařízení na redundantním vedení.

Dp 2003 hofman milos.pdf