Dp 119 cz

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search

Řízení výtahu[edit]

Autor: Šišlák David

Diplomové práce 2003

Stáhnout práci v PDF

119 fig.gif

V této diplomové práci jsem navrhl obecný model výtahu včetně pohybu cestují-cích, který je vhodný pro výuku předmětů řízení. Model se skládá z kabiny výtahu, která může pojíždět ve čtyřech patrech budovy, tlačítek pro přivolávání kabiny do jednotlivých pater a volících tlačítek v kabině. Pohon kabiny má navrženou dynamiku. Pohybující se cestující v modelu mohou být zraněni. Model může být nakonfigurován v několika různých režimech. Poté jsem vytvořil aplikaci s tímto modelem, která komunikuje s řídícím automatem pomocí vstupně výstupní karty. V závěru práce jsem navrhl jednoduché řízení výtahu.

Dp 2003 sislak david.pdf