Dp 120 cz

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search

Modul pro průmyslovou komunikaci[edit]

Autor: Šůcha Přemysl

Diplomové práce 2003

Stáhnout práci v PDF

120 thesis cz img.gif

Diplomová práce popisuje návrh univerzálního komunikačního rozhraní mezi Profibus DP/PA a RS232. To je založeno na zákaznických obvodech DPC31 a SIM1, které jsou speciálně určeny pro zařízení Profibus slave. Použitelnost modulu je ukázána na reálné aplikaci rozhraní mezi sběrnicí Profibus DP/PA a kontrolérem stejnosměrných bezkartáčových motorů.

Teoretická část začíná úvodem do problematiky prostředí s nebezpečím výbuchu. Důraz je kladen na Profibus PA a jiskrovou bezpečnost. Dále jsou vysvětleny základní pojmy z oblasti Profibusu. Vlastní návrh popisuje vývoj jak hardwarové tak softwarové části řešeného problému.

Pro lepší ilustraci je práce doplněna přílohami se schématy, detailním popisem implementovaného profilu, výpisem konfiguračního GSD souboru a ukázkami provedených měření osciloskopem.

Dp 2003 sucha premysl.pdf