Dp 132 cz

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search

Záznamník dat pro vlakovou sběrnici WTB[edit]

Autor: Křivský Radek

Diplomové práce 2003

Stáhnout práci v PDF

132 thesis cz img.gif

Cílem této diplomové práce je navrhnout a realizovat software Front-End jednotky záznamníku dat pro vlakovou sběrnici WTB (Wire Train Bus). Tato práce vychází z projektu WTB komunikační jednotky realizovaného firmou UniControls a.s.

Záznamník dat se skládá z PC a Front-End jednotky, která je tvořena WTB jednotkou a procesorovým modulem. WTB jednotka snímá všechna data, která se na WTB sběrnici vyskytnou a zapisuje je do sdílené paměti. Odtud jsou tyto záznamy načítány procesorovým modulem a posílány po Ethernet sběrnici do PC, kde jsou ukládány do souboru s možností jejich dalšího zpracování. Spuštění resp. pozastavení komunikace mezi Front-End jednotkou a PC je řízeno uživatelem. Pro ověření funkčnosti celého zařízení je realizován software, který interpretuje přenesená data.

Tato diplomová práce také obsahuje stručný popis standardu IEC 61375-1 (Train Communication Network, TCN), jehož součástí je specifikace komunikačního protokolu Wire Train Bus. Pro popis algoritmů je použit jazyk SDL (Specification and Description Language). Základní popis SDL je v této práci též uveden.

Dp 2003 krivsky radek.pdf