Dp 112 cz

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search

Řízení aktivní tlumení pérování automobilu[edit]

Autor: Aleš Kruczek

Diplomové práce 2003

Stáhnout práci v PDF

112 thesis cz img.gif

V této diplomové práci navrhuji regulátor pro aktivní tlumení automobilu s využitím teorie H nekonečno.

Aktivní tlumení pérování automobilu má dva hlavní důvody použití - zvýšení jízdního komfortu a~zlepšení jízdních vlastností vozidla. Oba tyto požadavky se navzájem vylučují a nelze je tedy současně splnit pouze pasivním tlumením.

Základem celého návrhu je samozřejmě volba modelu. Nejprve použiji model reprezentující čtvrtinu automobilu, který je složen z kola, tlumiče, péra a akčního členu. Jako akční člen je uvažován lineárně řízený zdroj síly. Pro tento model pak navrhuji a porovnám různé typy regulátorů, konkrétně PID, LQ a nakonec H nekonečno. Z výsledků zřetelně vyplývá vhodnost použití teorie H nekonečno pro aktivní tlumení automobilu a to jak z hlediska robustnosti, tak vlastností řízeného systému.

V dalším kroku použiji model poloviny automobilu, tedy spojení dvou čtvrtinových modelů pro přední a zadní nápravu. Tento model navíc zahrne vzájemné ovlivnění kol při najetí na nerovnost a lze také simulovat brzdění a rozjezd. I pro tento model se použití teorie H nekonečno velmi osvědčuje.

Dp 2003 kruczek ales.pdf