Dp 110 cz

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search

Rozšíření knihovny firmwareových objektů průmyslového řídicího systému UNICON[edit]

Autor: Klimentová Adéla

Diplomové práce 2003

Stáhnout práci v PDF

110 thesis cz img.gif

Existuje celá škála metod řízení a regulace respektujících rozličné soustavy, akční členy, povahu signálů a omezení daná realizací systému. Širokou oblast průmyslových aplikací lze s úspěchem řešit cestou adaptivního řízení, která je užívaná již od šedesátých let minulého století. Cílem této práce není podat ucelený přehled přístupů k adaptivní regulaci, ten je možno získat z literatury zmíněné v textu, ale popsat na základě zkušeností získaných ze simulační studie jeden možný přístup k realizaci adaptivního regulátoru určeného k užívání v běžné průmyslové praxi a díky tomu realizovat adaptivní regulátor určený k použití při regulaci systémů s neznámými parametry tak, aby se mohla zvýšit produktivita práce tvůrců aplikačního programového vybavení. Zvláštní důraz je kladen na praktické využití a na to, aby řešení nebylo příliš znehodnoceno přijetím mnoha zjednodušujících předpokladů nebo předpokladů jejichž interpretace je pro uživatele obtížná. Snahou je držet se konvencí běžných v oboru automatizace technologických procesů.

Dp 2003 klimentova adela.pdf