Dp 123 cz

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search

Implementace USB Interface pro počítačové periferie[edit]

Autor: Bartosiński Roman

Diplomové práce 2003

Stáhnout práci v PDF

123 thesis cz img.gif

Tato diplomová práce se zabývá implementací a programovou podporou rozhraní USB pro mikroprocesorové systémy.

Teoretická část obsahuje výtah ze specifikace USB verze 1.1 a částečně verze 2.0. Součástí je také přehled a popis jednotlivých typů obvodů určených pro implementaci rozhraní USB. Výsledkem rozboru dostupných materiálů o obvodech pro USB je přehledový katalog dostupných obvodů a podrobnější katalog řadičů a mikrokontrolérů s implementací USB. Další část popisuje navrženou vývojovou desku rozhraní USB s vybraným obvodem PDIUSBD12 firmy Philips.

Praktická práce zahrnuje vytvoření programové podpory pro realizované rozhraní v moderních 32 bitových systémech. V textu jsou uvedeny výsledky této práce ve formě popisu jednotlivých programů, které lze nalézt na přiloženém CD.

Dp 2003 bartosinski roman.pdf