Dp 128 cz

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search

Návrh bezpečného řízení zhlaví železničních stanic[edit]

Autor: Jaroš Bernard

Diplomové práce 2003

Stáhnout práci v PDF

Diplomová práce se zabývá problémem bezpečného řízení železničních stanic. Úkolem tohoto řídicího systému, nazývaného zabezpečovací zařízení, je ovládat prvky v kolejišti tak, aby byla v maximální možné míře vyloučena možnost kolize kolejových vozidel i při vzniku předvídatelných poruch v systému.

Elektronická stavědla jsou poměrně novým typem zabezpečovacího zařízení (u ČD v provozu od roku 1997). Bezpečnost jejich provozu je podmíněna také jakostí softwaru. V práci jsou navrženy dva rozdílné postupy pro stavění jízdních cest. Jejich součinnost má zabránit důsledkům poruch vzniklých v elektronické části nebo chybným zadáním. Pro ověření funkčnosti byla v jazyce C++ vytvořena aplikace simulující železniční provoz a jeho řízení způsobem obvyklým u elektronických stavědel ČD.

Dp 2003 jaros bernard.pdf