Dp 134 cz

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search

Analýza stability fuzzy systémů[edit]

Autor: Novák Ondřej

Diplomové práce 2003

Stáhnout práci v PDF

Ve své diplomové práci jsem se zabýval stabilitou fuzzy řídicích systémů. Vypracovaný přehled je rozdělen do tří částí. První část popisuje algoritmy založené na Ljapunovově teorii stability. Je uvedena analýza stability stavového singletonového fuzzy regulátoru s řízenou soustavou, která je modelována jako Takagi-Sugeno či singletonový fuzzy systém. Druhá část se zabývá stabilitou typu vstup-výstup. Pomocí principu pasivity je uvedena podmínka stability systému s Mamdaniho fuzzy regulátorem. Dále je ukázána metoda návrhu a podmínka stability robustního MISO fuzzy regulátoru pomocí kritéria konicity. Ve třetí části je uvedena metoda založená na symbolické analýze, při které je zpětnovazební fuzzy systém modelován pomocí Petriho sítě. V rámci diplomové práce jsem implementoval podmínku stability pro navržený regulátor systému kulička v obruči.

Dp 2003 novak ondrej.pdf