Dp 136 cz

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search

Zpracování BibTeX dat[edit]

Autor: Rosůlek Zdeněk

Diplomové práce 2003

Stáhnout práci v PDF

136 fig.gif

V této diplomové práci nejprve popisuji vlastní BibTeXový formát, včetně doporučení, jak do něho zapisovat příslušné publikace. Dále se zabývám zpracováním tohoto formátu z hlediska jeho syntaxe. Uvádím zde základní pravidla a příslušné modely pro správné citovaní různých druhů publikací tak, jak stanovuje norma. V závěru práce jsou navrženy algoritmy pro analýzu záznamů z citací a také naopak, pro tisk citací ze záznamů. Oba algoritmy jsou implementovány ve vytvořeném programu, který je popsán v závěru práce.

Dp 2003 rosulek zdenek.pdf