Dp 133 cz

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search

Aplikace programovatelných obvodů FPGA pro řízení.[edit]

Autor: Malý Lukáš

Diplomové práce 2003

Stáhnout práci v PDF

133 thesis cz img.gif

Tento dokument je výsledkem diplomové práce, ve které se budeme zabývat návrhem a realizací řídicího systému pro víceosý servomechanismus, kde je třeba řídit polohu a rychlost pohybu jednotlivých os nezávisle na sobě. K realizaci má být využito programovatelné hradlové pole FPGA typu Spartan II od firmy Xilinx. Vstupem z regulované soustavy jsou signály od IRC snímačů, výstupem pulzní šířková modulace pro oba směry otáčení. Návrh konfigurace bude proveden v jazyce VHDL. Data se do řídicího systému mají posílat po navržené paralelní sběrnici. Všechny vstupy a výstupy musí být galvanicky oddělené.

Dp 2003 maly lukas.pdf