Dp 130 cz

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search

Kombinovaný vytápěcí systém[edit]

Autor: Kalenský Martin

Diplomové práce 2003

Stáhnout práci v PDF

130 thesis cz img.gif

Tato diplomová práce je věnována návrhu kombinovaného vytápěcího systému a vytvoření počítačového simulačního modelu konkrétního objektu. Celý návrh a všechny výpočty jsou provedeny pro rodinný domek s tepelnými ztrátami 16,3 kW, který se bude nacházet v České republice v okolí Prahy. Při výběru otopného systému jsem vycházel z předpokladů ekologické čistoty a ekonomické výhodnosti a to z důvodu stále se zhoršujícího životního prostředí a nutné úspory energie. Tyto předpoklady splňuje kombinovaný vytápěcí systém, který zahrnuje použití plynového kotle s radiátorovou otopnou soustavou a pro ohřev TUV bude využívat solárního zařízení. Simulační model je vytvořen v programu SIMULINK, který je součástí programového balíku MATLAB. Pomocí simulačního počítačového modelu se dají posoudit dynamické vlastnosti použité otopné soustavy, kvalita regulace teploty a zároveň můžeme model použít pro správné nastavení ekvitermního regulátoru teploty. Ekonomický rozbor v závěru práce obsahuje porovnání nákladů na vytápění různými druhy energie, dále obsahuje ekonomický rozbor navrženého systému a návratnost investic do solarního zařízení na ohřev TUV.

Dp 2003 kalensky martin.pdf