Dp 124 cz

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search

Vzdálené řízení a monitorování technologického procesu[edit]

Autor: Faust Jiří

Diplomové práce 2003

Stáhnout práci v PDF

124 thesis cz img.gif

Cílem této diplomové práce je navrhnout a realizovat distribuovaný řídicí systém, který řídí pohyb ramen laboratorního manipulátoru Oskar. Systém se skládá z řídicího modulu, TCP serveru a TCP klienta. Řídicí modul je modul jádra Linuxu, který obsahuje vlákna (threads) spouštěná v RTLinuxu. S manipulátorem komunikuje za pomocí PCI karty PLX 1750. TCP server je proces běžící v uživatelském prostoru na stejném stroji a jeho úkolem je koordinovat činnost všech připojených klientů. TCP klient je aplikace implementovaná v Javě, která umožňuje vzdáleně, prostřednictvím sítě Internet, pozorovat a řídit vývoj stavu řízeného procesu.

Dp 2003 faust jiri.pdf