Dp 114 cz

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search

Grafické prostředí pro návrh fuzzy systémů[edit]

Autor: Martin Langer

Diplomové práce 2003

Stáhnout práci v PDF

114 thesis cz img.gif

Tato diplomová práce je příspěvkem k návrhu grafického rozhraní mezi návrhářem fuzzy systému a programovým prostředkem, který návrh, validaci a implementaci fuzzy systému podporuje. Shrnuje základní poznatky o fuzzy množinách a fuzzy logice a naznačuje obecný postup používaný při tvorbě fuzzy systémů. Po tomto teoretickém rozboru následuje přehled komerčních i akademických programů pro návrh fuzzy systémů. Jsou definována srovnávací kritéria, na základě kterých jsou vybrané programy porovnány. Důraz je kladen především na uživatelské hledisko (snadnost ovládání, vzhled, přehlednost atd.). Výsledky porovnávací studie vedou k návrhu a implementaci nového grafického rozhraní programu pro návrh fuzzy systémů splňujícího definovaná kritéria.

Dp 2003 langer martin.pdf