Dp 111 cz

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search

EtherNet/IP a ControlNet[edit]

Autor: Kožnar Jakub

Diplomové práce 2003

Stáhnout práci v PDF

111 fig.gif

Společností Allen – Bradley vyvinutá síťová architektura NetLinx se skládá ze tří průmyslových sítí. Nejnižší vrstvu tvoří síť DeviceNet, která nahrazuje starší síť Remote I/O. Střední vrstvu tvoří moderní síť ControlNet, která nahrazuje starší sítě DH+ a DH485. Nejvyšší vrstvu tvoří síť Ethernet/IP. Sítě DeviceNet, ControlNet a EtherNet/IP používají stejný komunikační protokol – Control and Information Protocol (CIP). Tato práce se v první části zabývá popisem implementace protokolu CIP pro standardní síť ethernet a popisem fyzické vrstvy sítě EtherNet/IP vhodné pro použití v průmyslovém prostředí. Dále je zde uvedena analýza některých typů komunikace na síti EtherNet/IP pro demonstraci předcházejících kapitol. Součástí této práce je také porovnání sítí EtherNet/IP a ControlNet, možnostmi jejich využití a zvláště srovnáním a ověřením jejich výkonnosti.

Dp 2003 koznar jakub.pdf