Dp 116 cz

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search

Návrh optimálního systému pro regulátor teploty.[edit]

Autor: Staněk Petr

Diplomové práce 2003

Stáhnout práci v PDF

Nalezení optimálního otopného systému a vytvoření počítačového simulačního modelu vyžaduje určení geografické polohy vytápěného objektu a výpočet jeho tepelných ztrát. Mnou vybraný vytápěný objekt se nachází v České republice v Říčanech u Prahy a jedná se o rodinný domek s tepelnými ztrátami 15 kW. Otopný systém jsem vybíral podle ekologického a ekonomického provozu a upřednostňoval jsem alternativní zdroje energie (solární a nízkopotenciální energii) z důvodu zmenšujících se celosvětových zásob klasických zdrojů energie (ropa, uhlí, plyn atd.). Tímto způsobem jsem navrhl otopný systém tvořený tepelným čerpadlem vzduch – voda v bivalentním provozu s elektrokotlem využívající podlahovou otopnou soustavu. Simulační model je vytvořen v programu SIMULINK, který je součástí programového balíku MATLAB. Model postihuje situaci, kdy ekvitermní regulátor nastaví teplotu otopné vody pro určitou hodnotu venkovní teploty a pokojový termostat doreguluje teplotu interiéru. V závěru této práce je proveden ekonomický rozbor, který obsahuje výpočet návratnosti investice ve srovnání s jinými nejčastěji používanými způsoby vytápění.

Dp 2003 stanek petr.pdf