Dp 108 cz

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search

Sběr a zpracování dat průmyslových aplikací[edit]

Autor: Houdek Michal

Diplomové práce 2003

Stáhnout práci v PDF

108 thesis cz img.gif

Tato diplomová práce se zabývá návrhem, vývojem a implementací distribuovaného systému umožňující řízení na hierarchicky vysoké úrovni, určeného k výměně, zpracování a vizualizaci dat z průmyslových aplikací řídicích systémů. Data jsou mezi jednotlivými částmi systému přenášena přes standardizované rozhraní TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol). Systém obsahuje část zajišťující archivaci a přístup k datům uloženým na databázovém serveru podporujícím standard SQL, jmenovitě server MySQL. Vizualizace dat je zprostředkována aplikacemi schopnými číst vizualizovaná data přes standardní rozhraní Windows DDE (Microsoft Excel, Faktory Suit InTouch) či aplikacemi podporujícími rozhraní ActiveX. Přes toto rozhraní je možné nejen přistupovat k datům uvnitř systému, ale i konfigurovat systém a používat všechny možnosti nabízené systémem.

Dp 2003 houdek michal.pdf