Dp 103 cz

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search

Předzpracování dokumentů pro WEB[edit]

Autor: Beneš Libor

Diplomové práce 2003

Stáhnout práci v PDF

103 thesis cz.gif

Tato diplomová práce řeší problém automatického vytváření a aktualizace odkazů v HTML dokumentech podle dat (adres a textů odkazů) uložených v databázi. Tato data lze získat z dokumentů, které mají tyto odkazy již vyznačeny.

Z analýzy jednotlivých úkolů vyplynul postup pro úpravu HTML dokumentů, aby bylo možné jejich přímé zpracování. Úlohu vytváření odkazů se povedlo převést na zpracování textu jednoduchým automatem, pro který byla navržena generující gramatika. Úloha ukládání odkazů řeší problém s nalezením textu a adresy odkazu, zpracováním adres v relativním tvaru a možností, že jeden odkaz tvoří více elementů. Aktualizace odkazů, která je spojením obou předešlých úloh, již řeší pouze problém s tvorbu nového dokumentu. Práce zahrnuje i návrh databáze a sestavení algoritmů pro jednotlivé úlohy. Navržená řešení byla ověřena experimenty. ilustrace k diplomove praci/diploma thesis illustration

Dp 2003 benes libor.pdf